Przewóz zwłok z zagranicy, to skomplikowany proces. Aby móc sprowadzić zwłoki swoich bliskich, należy skompletować wymagane dokumenty, oraz wybrać przeszkolony zakład pogrzebowy, który posiada specjalistyczny karawan, umożliwiający transport zwłok. Prośbę o wydanie ciała, może skierować najbliższa rodzina, to jest żona, dzieci, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo, a następnie osoby, które pozostawały ze zmarłym w związku nieformalnym. Sprowadzanie ciała, jest procesem bardzo kosztowanym, oraz czasochłonnym. Aby wydano zwłoki, należy przedstawić specjalne dokumenty.

Jakie dokumenty są potrzebne, do sprowadzania zwłok z zagranicy?

Zarówno w Polsce, jak i po za jaj granicami, najważniejszym dokumentem, umożliwiającym załatwienie transportu, oraz ceremonii pogrzebowej, jest akt zgonu. Wydawany jest on w kraju, w którym zmarła osoba. Jeśli rodzina ma problem, z otrzymaniem dokumentu, może zgłosić się z prośbą do konsula, który pomoże otrzymać akt zgonu. Akt zgonu, wydawany jest w wersji obcojęzycznej, dlatego niekiedy, wymagane jest przełożenie dokumentu na język polski. W takiej sytuacji, również można zwrócić się z prośba o pomoc, do konsula. Kolejnym, bardzo ważnym dokumentem, jest pozwolenie na wydanie zwłok. W tym celu,, należy skontaktować się z inspektorem sanitarnym, oraz starostą, który na podstawie zebranych dokumentów, wystawi owe zaświadczenie. Na decyzję, czeka się do 3 dni roboczych. Kolejnym dokumentem, jest dokument z zakładu pogrzebowego, który zajmie się transportem zwłok, potwierdzający, iż karawan jest dostosowany do transportu zwłok. Musi posiadać on specjalną trumnę, z metalowym wkładem. Jeśli spełnia on kryteria, ciało zostanie wydane.

Kiedy ciało zmarłego, może zostać przetransportowane?

Po skompletowaniu wszelakich dokumentów, wydanie ciała jest możliwe, po opłaceniu ewentualnych kosztów, związanych z przechowywaniem ciała, wydaniem aktu zgonu, zaświadczeń oraz ewentualnej opłacie za leczenie. Koszta te, nie obejmuje cena transportu. Aby ciało zmarłego zostało wydane, należy niezwłocznie skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który odebrał ciało ze szpitala, oraz przechowuje je, do dnia odebrania przez rodzinę. W razie konieczności, można skontaktować się z konsulem, lub poprosić pracowników zakładu pogrzebowego, którzy pomogą w załatwianiu wszelakich spraw, oraz pozwolą przełamać ewentualną barierę językową. Dzięki temu, zdecydowanie szybciej i prościej, będzie można załatwić wszystkie, urzędowe sprawy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.